XE DU LỊCH SUZUKI

Ertiga

Phong cách hơn, thoải mái hơn
Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 4,74L/100km
Giá: 499.900.000 VND (VAT)

New Swift 2021

Nâng tầm phong cách
Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 4,40L/100km
Giá Đặc Biệt: 549.900.000 VND (VAT)

XL7 Hoàn Toàn Mới 

Sẵn sàng cho khởi đầu mới
Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 5,47L/100km
Giá: 589.900.000 VND (VAT)

Ciaz

Sự lựa chọn thông minh
Tiêu thụ nhiên liệu: Từ 4,72L/100km
Giá: 529.000.000 VND (VAT)

XE THƯƠNG MẠI SUZUKI

Super Carry Pro

Người bạn đường lý tưởng
Giá: 309.500.000 VND (VAT)

Super Carry Truck

Xe tải hàng nhẹ hàng đầu
Giá: 249.300.000 VND (VAT)

Super Carry Van

Kinh tế, hiệu quả, bền bỉ
Giá: 293.300.000 VND (VAT)